Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie ogłasza konkurs II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych „Piękna Niepodległa’’, organizowany w ramach przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki dofinansowanych przez Powiat Wieruszowski.

  • Zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb szkoleniowych

   Wzorem poprzedniego roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie on-line , która pozwoli określić potrzeby szkoleniowe beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Aktualności

RSS
 • 75. rocznica likwidacji wieruszowskiego getta

  Mija właśnie 75 lat od likwidacji wieruszowskiego getta. To okrągła rocznica ważnych i tragicznych wydarzeń w historii miasta Wieruszów.


  Tych wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć zamordowanych Żydów – mieszkańców Wieruszowa, zapraszamy w piątek 18. sierpnia ok. godz. 9.00 na kirkut (kirchof) – żydowski cmentarz, aby posprzątać teren wokół zbiorowej mogiły oraz w poniedziałek 21. sierpnia o godz. 18.00, aby zapalić znicz lub położyć kamyk pamięci.

 • Informacja

  W dniu 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek)
  Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne

 • Obwieszczenie AS.6222.1.2017 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

  Na podstawie:
  • art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ost. zm. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089),
  • art. 33 oraz 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
  informuję, że w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, na wniosek Spółki Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą przy ul. Bolesławieckiej 10, 98-400 Wieruszów, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Starosty Wieruszowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku znak: AS.6222.1.2015, na prowadzenie instalacji do produkcji płyt drewnopochodnyc...

 • II Międzypowiatowa Wystawa Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością

  Od 8 sierpnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej można oglądać prace  z  II  Międzypowiatowej Wystawy Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością.

 • II Międzypowiatowa Wystawa Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością

  Od 8 sierpnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej można oglądać prace  z  II  Międzypowiatowej Wystawy Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością.

 • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XIV edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”.

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XIV edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”.

  Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie najlepszych produktów i usług firm z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które ze względu na swoją jakość, innowacyjność oraz walory użytkowe i estetyczne mogą być wizytówką gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego. Preferowane będą produkty lub usługi, które można utożsamiać z powiatem, których wyjątkowe walory mają szansę stać się charakterystycznymi dla Powiatu Wieruszowskiego.

 • Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

  Ministerstwo Cyfryzacji uprzejmie informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne obszarów białych NGA (ang. Next-generation access – sieć dostępu nowej generacji). Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat. W konsultacjach należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

 • Przebudowa drogi Galewice-Ostrówek

  Prace na drogach powiatowych wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

  Aktualnie zgodnie z przyjętym budżetem na 2017 rok wykonywane są inwestycje: „Przebudowa drogi powiatowej 4715 E Parcice – Sokolniki” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4709 E Galewice – Ostrówek”. 

  W trakcie budowy jest także chodnik w miejscowości Wójcin.

Script logo StudioStrona.pl