Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie ogłasza konkurs II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych „Piękna Niepodległa’’, organizowany w ramach przedsięwzięć w obszarze kultury, sportu, edukacji i turystyki dofinansowanych przez Powiat Wieruszowski.

  • Zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb szkoleniowych

   Wzorem poprzedniego roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie on-line , która pozwoli określić potrzeby szkoleniowe beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Aktualności

RSS
 • Odznaczenia dla samorządowców

   Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, odznaczył kilkudziesięciu samorządowców Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wśród wyróżnionych był starosta wieruszowski Andrzej Szymanek 

 • Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

  Społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie 14 października 2015r. świętowała Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi a także emeryci. Zgromadzonych zaszczycili swoją obecnością starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz członek Zarządu Powiatu Jerzy Ajtner

 • Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy ,,Człowiek jako element przyrody’’

  II Etap konkursu odbędzie się  30 października 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
  ul. Szkolna 1-3  98-400 Wieruszów. W konkursie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych ( kl. IV-VI ), gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego. Do II etapu przechodzą uczniowie zgłoszeni do dnia 10.10.2015r. i wyłonieni w I etapie konkursu, który odbył się w szkołach macierzystych.

 • Uproszczenie sprawozdawczości finansowej dla małych firm i organizacji pozarządowych

  Zakłada je nowelizacja ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 23 lipca 2015 r. Ułatwieniami zostaną objęte m.in. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjne, spełniające dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może być wyższa niż 17 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą przekroczyć 34 mln zł, a przeciętne zatrudnienie nie może wynieść więcej niż 50 osób. Firmy te będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe obejmujące jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych.

 • Umowa o partnerstwie podpisana

  W dniu 14 października 2015r. na zaproszenie Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przybyli: Starosta Wieluński Andrzej Stępień i Wicestarosta Marek Kieler a także Burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Marasa oraz Wójt Gminy Czastary Dariusz Rejman.

 • Jubileusz Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie i Święto Plonu

  10 października 2015r. odbyły się obchody 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie połączone ze Świętem Plonów 2015. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. absolwenci szkoły, obecni i emerytowani nauczyciele, byli dyrektorzy szkoły, obecni uczniowie i przedstawiciele samorządów. Samorząd Powiatu Wieruszowskiego reprezentował starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, wicestarosta wieruszowski Mirosław Urbaś, członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Jerzy Ajtner a także radni Rady Powiatu Wieruszowskiego Józef Suwara i Jan Nawrocki.

 • Obradował Związek Powiatów Polskich

  9 października 2015r. obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich wspólnie z Zarządem Krajowej Rady Spółdzielczej i Prezesami Zarządów Krajowych Spółdzielczych Związków Rewizyjnych. Na posiedzeniu był obecny także starosta wieruszowski Andrzej Szymanek. W pierwszej części spotkania zebrani omawiali tematykę dotycząca potencjalnych możliwości współpracy między samorządami powiatowymi i spółdzielczymi. W drugiej części obrad pierwszym z poruszanych tematów był dialog obywatelski we wspólnotach samorządowych – trend podwyższania standardów. Zagadnienie to omówili przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oktawiusz Chrzanowski i Ewa Rościszewska

 • Trening systemu alarmowego - 13.10.2015r.

  W dniach 13 - 15 października 2015 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-15/II. Na obszarze województwa łódzkiego ćwiczenie przeprowadzone zostanie 13 października 2015r. w godzinach 600-1900.

  W trakcie trwania ćwiczenia na obszarze wybranych powiatów województwa łódzkiego uruchomiony zostanie system alarmowy. Alarm może obejmować powiat wieruszowski. Trening polegał będzie na wyemitowaniu w czasie 3 minut modulowanego dźwięku syreny informującego o ogłoszeniu alarmu oraz (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) komunikatu emitowanego przez gigafony o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie treningu systemu ostrzegania. Proszę zachować spokój, nie podejmować żadnych dodatkowych działań. Ponadto po pewnym czasie wyemitowany zostanie w czasie 3 minut sygnał ciągły oznaczający zakończenie treningu.

Script logo StudioStrona.pl