Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • Obradował Związek Powiatów Polskich

  9 października 2015r. obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich wspólnie z Zarządem Krajowej Rady Spółdzielczej i Prezesami Zarządów Krajowych Spółdzielczych Związków Rewizyjnych. Na posiedzeniu był obecny także starosta wieruszowski Andrzej Szymanek. W pierwszej części spotkania zebrani omawiali tematykę dotycząca potencjalnych możliwości współpracy między samorządami powiatowymi i spółdzielczymi. W drugiej części obrad pierwszym z poruszanych tematów był dialog obywatelski we wspólnotach samorządowych – trend podwyższania standardów. Zagadnienie to omówili przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oktawiusz Chrzanowski i Ewa Rościszewska

 • Umowa o partnerstwie podpisana

  W dniu 14 października 2015r. na zaproszenie Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przybyli: Starosta Wieluński Andrzej Stępień i Wicestarosta Marek Kieler a także Burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Marasa oraz Wójt Gminy Czastary Dariusz Rejman.

 • Jubileusz Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie i Święto Plonu

  10 października 2015r. odbyły się obchody 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie połączone ze Świętem Plonów 2015. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. absolwenci szkoły, obecni i emerytowani nauczyciele, byli dyrektorzy szkoły, obecni uczniowie i przedstawiciele samorządów. Samorząd Powiatu Wieruszowskiego reprezentował starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, wicestarosta wieruszowski Mirosław Urbaś, członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Jerzy Ajtner a także radni Rady Powiatu Wieruszowskiego Józef Suwara i Jan Nawrocki.

 • Trening systemu alarmowego - 13.10.2015r.

  W dniach 13 - 15 października 2015 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-15/II. Na obszarze województwa łódzkiego ćwiczenie przeprowadzone zostanie 13 października 2015r. w godzinach 600-1900.

  W trakcie trwania ćwiczenia na obszarze wybranych powiatów województwa łódzkiego uruchomiony zostanie system alarmowy. Alarm może obejmować powiat wieruszowski. Trening polegał będzie na wyemitowaniu w czasie 3 minut modulowanego dźwięku syreny informującego o ogłoszeniu alarmu oraz (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) komunikatu emitowanego przez gigafony o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie treningu systemu ostrzegania. Proszę zachować spokój, nie podejmować żadnych dodatkowych działań. Ponadto po pewnym czasie wyemitowany zostanie w czasie 3 minut sygnał ciągły oznaczający zakończenie treningu.

 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest, co roku, 10 października. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i motywowania do podejmowania działań  na rzecz zdrowia psychicznego.

 • XI Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.9.2015                                     

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ), § 15 ust. 1 pkt 2 i § 16 ust. 2 i ust. 10 oraz §23 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 12 października 2015r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali USC Urzędu Miejskiego w Wieruszowie odbędzie się:

  XI Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Porządek obrad:

 • Konferencja i seminarium dot. energetyki i OZE

  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na konferencję i seminarium poświęcone jednej z kluczowych branż Województwa Łódzkiego – Energetyce (w tym odnawialnym źródłom energii), które odbędą się 19 i 20 października 2015r. w hali EXPO-Łódź w Łodzi przy al. Politechniki 4.

 • Kolejne spotkanie pod hasłem „Spotkania z przeszłością” w ramach programu „WSPÓŁORGANIZACJA PROGRAMÓW KULTURALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2015”

  5 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolesławcu odbyło się kolejne spotkanie z uczniami i nauczycielami historii ze szkół podstawowych z Mieleszyna, Chróścina oraz uczniami klas III z Gimnazjum w Bolesławcu, dotyczące projektu „Spotkania z przeszłością”.Na spotkaniu realizatorzy projektu: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie oraz Klub Historyczno–Regionalny GLORIA VICTIS przedstawili główny cel projektu, którym jest budowa plenerowego muzeum, ukazującego życie w zaborze i zrywy wolnościowe w powiecie wieruszowskim. Przy okazji spotkania uczniowie uczestniczyli w żywej lekcji historii, dotyczącej Powstania Styczniowego. Zostali również zaproszeni do wzięcia udziału w inscenizacjach historycznych, które będą podsumowaniem projektu. Inscenizacje historyczne odbędą się 7 i 8 listopada br. w Bolesławcu. W chwili obecnej trwają prace nad scenariuszem imprez.

Script logo StudioStrona.pl