Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

  Na podstawie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr LIV/267/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018r.”

 • Informacja

  W dniu 10-11-2017r. obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg wyjątkowo do godziny 14:30 utrudnienia związane są koniecznością modyfikacji  oprogramowania  w celu wdrożenia  nowej wersji  systemu CEPiK 2.0

 • 6 listopada 2017 r. zmarł Jerzy Ajtner

 • Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 30 października 2017r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

  Sesję rozpoczęto od gospodarczego akcentu  wręczając Dyrektorowi PFLEIDERER Wieruszów Spółka z o.o. Panu Andrzejowi Wojcieszakowi oraz Członkowi Zarządu PFLEIDERER Wieruszów Spółka z o.o. Pani Małgorzacie Paczkowskiej statuetki z okazji Jubileuszu 40 - lecia firmy „PFLEIDERER” Wieruszów Spółka z o.o., funkcjonującej przez wiele lat jako Zakład Płyt Wiórowych „Prospan”.  Jak podkreślono firma „PFLEIDERER” Wieruszów Spółka z o.o miała i ma szczególne znaczenie dla ziemi wieruszowskiej od samego jej powstania. To jej powstanie wpłynęło na rozbudowę samego Wieruszowa, dało pracę bardzo, a tym samym dochody wielu mieszkańcom.

  Ponadto podczas obrad sesji podjęto uchwały:

 • Ostatnia szansa oddania głosu!

  Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to przedsięwzięcie, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na wybrane przez nich zadania.  


  Z inicjatywy „Między Prosną a Wartą” – LGD została zgłoszona do realizacji propozycja zadania p.t.: ”Cudze chwalicie, swojego nie znacie”.

 • Nabór zgłoszeń do powiatowych kalendarzy przedsięwzięć turystycznych, kulturalnych, sportowych i oświatowych

  W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem projektu kalendarzy przedsięwzięć o charakterze powiatowym na rok 2018, prosimy o składanie zgłoszeń do kalendarzy powiatowych, zadań o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i oświatowym .

 • Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wieruszowskiego w 2018r.

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego w dniu 30 października 2017r. powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wieruszowskiego w 2018r. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale Nr 361/2017 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, na stronie internetowej urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

 • IV Posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

  W minioną środę (25 października br.) IV Posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego zrzeszyło starostów i geodetów powiatowych z całego województwa.

Script logo StudioStrona.pl