Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • 23 luty 2018r. kolejne bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 23.02.2018r. w godz.  9:00 – 11:30   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

  • Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych

   Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Aktualności

RSS
 • Zaproszenie na powiatową uroczystość patriotyczną

  SAMORZĄD POWIATU WIERUSZOWSKIEGO zaprasza Mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego na powiatową uroczystość patriotyczną w 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, która odbędzie się w dniu 1 września 2016 roku o godzinie 13.00 przed obeliskiem na polach Krajańskich.

 • Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne Czastary 2016

  28 sierpnia br. odbyły się w Czastarach Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne, jako coroczna forma podziękowania za trud rolniczej pracy i tegoroczne plony.
  Dożynki 2016 zostaną również zapamiętane jako jubileusz 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich.

 • Konferencja podsumowująca realizację projektu PL13

  W dniu 24 sierpnia br. w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację ,,Kompleksowego programu zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego’’.

 • XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 24 sierpnia br. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni przyjęli uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

 • O G Ł O S Z E N I E o wykazie nieruchomości do sprzedaży

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7  w dniu  17 sierpnia 2016 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie na okres 21 dni:

   

 • XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.8.2016    
  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 24 sierpnia 2016r. (środa) o godz.1300 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
  w Wieruszowie odbędzie się:

  XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków OBRĘB 05 Kowalówka, składającego się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej.

  Starosta Wieruszowski zawiadamia, że w lokalu nr 9a w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w terminie od 5.09.2016 r. do 23.09.2016 r., w godzinach od 900 do 1430, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego OBRĘB 05 Kowalówka położonego w jednostce ewidencyjnej WIERUSZOW, składającego się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych.

 • ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. przedłuża przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie”

  Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

Script logo StudioStrona.pl