Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Do 5 tysięcy złotych na założenie organizacji! Druga edycja Konkursu „OWES na lepszy start — REGION II”

   Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje o uruchomieniu w dniu 1 lutego 2017 roku drugiego konkursu wspierającego finansowo mikrowsparciem od 1500 zł do 5000 zł grupy nieformalne (grupa nieformalna to grupa licząca minimum 3 osoby) zakładające nowe organizacje pozarządowe w wybranych powiatach województwa łódzkiego: w tym powiecie wieruszowskim.

  • Konwent starostów województwa łódzkiego

   W miniony piątek (10 lutego br.) w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego obradował konwent starostów województwa łódzkiego. Jednym z najważniejszych tematów pierwszego tegorocznego spotkania była informacja o powołaniu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w jego skład weszło 16 powiatów – w tym powiat wieruszowski. 

Aktualności

RSS
 • Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

  Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w pierwszej edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.

 • Apel do hodowców drobiu

  W związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków , dotyczące wszystkich hodowców drobiu, zarówno tych posiadających fermy przemysłowe, jak i niewielkie stadka.

  Z uwagi na zaistniałą sytuacją 17 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii Leszka Przewłockiego, dotyczące potencjalnych działań, w przypadku pojawienia się tego rodzaju zjawiska.

 • GRYPA PTAKÓW

  W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, dotyczącego wszystkich hodowców drobiu, zarówno tych posiadających fermy przemysłowe, jak i przydomowe kurniki, nałożony został na na Inspekcję Weterynaryjną obowiązek karania hodowców wysoką karą grzywny za niezastosowanie się do wymogu zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób i inne ptaki, jak również do innych wymogów określonych w rozporządzeniu.
  W związku z tym oraz z licznymi zapytaniami hodowców w tej sprawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu prosi o niezwłoczne rozprowadzenie wśród wszystkich sołectw (w formie kurendy) informacji, które stanowią załączniki do niniejszej informacji

 • Spotkanie z nowym kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

  Na ostatnio odbywający się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego (12 stycznia 2017 r.) zaproszono powołanych z dniem 1 stycznia 2017r.  przez komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi Komendantów Powiatowej Policji w Wieruszowie:  inspektora Grzegorza Dzierzkowskiego - na komendanta powiatowego policji w Wieruszowie oraz nadkomisarza Adama Stochniałka – na zastępcę komendanta powiatowego policji w Wieruszowie.

 • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Chotynin

 • Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie "Zabytek Zadbany 2017"

  Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłosił coroczny ogólnopolski konkurs „Zabytek Zadbany 2017”.

  Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 • Skorzystaj ze wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu dla Łódzkiego

  Urząd Marszałkowski  Województwa Łódzkiego informuje o realizacji projektów wspierających osoby zwalniane lub przewidziane do zwolnienia oraz powracające na rynek pracy, a sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (tzw. konkurs ,,żłobkowy).

 • Związek Powiatów Polskich na rzecz samorządów terytorialnych – podsumowanie działań w 2016 roku

  Zeszłoroczna praca Związku Powiatów Polskich osiągnęła wymierne rezultaty.

  Można do nich zaliczyć m. in.: kilkadziesiąt podjętych stanowisk, ponad pół tysiąca przeanalizowanych projektów aktów prawnych, a dodatkowo bardzo aktywny udział przedstawicieli powiatów w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz innych gremiów krajowych.

Script logo StudioStrona.pl