Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Aktualności

RSS
 • XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

  XXXIX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Porządek obrad:

 • Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie wieruszowskim

  Coroczne spotkanie starosty wieruszowskiego z pracownikami socjalnymi z terenu powiatu stały się już tradycją. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w miniony piątek. Starosta złożył zebranym podziękowania za pracę, zaangażowanie oraz dotychczasową współpracę z Powiatem Wieruszowskim.

 • OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu Wieruszowskiego o wynikach otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego na 2018r.

  Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 poz. 2030), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) informuje, iż na mocy Uchwały Nr 347/2017 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego został ogłoszony konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego na 2018r.

 • Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości

  Powiatowo-gminne obchody Odzyskania Niepodległości świętowano 11 listopada br. w Bolesławcu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele Parafialnym p.w. św. Trójcy w Bolesławcu.

  Następnie włodarze powiatu na czele ze starostą wieruszowskim Andrzejem Szymankiem, przedstawiciele Samorządu Gminy Bolesławiec na czele z wójtem Gminy Bolesławiec Leszkiem Dominasem, wójtami sąsiednich gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego, delegacje organizacji społecznych, mieszkańcy Ziemi Wieruszowskiej, poczty sztandarowe udali się pod pomnik Pamięci Narodowej, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

 • Informacja Urzędu Skarbowego w Wieruszowie

 • IX Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych

  Termin: 18 listopada br., godz. 15:00
  Miejsce: Kościół Parafialny w Sokolnikach

 • Zaproszenie na Uroczystość upamiętniającą 99 rocznicę odzyskania niepodległości

  Samorząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Samorząd Gminy Bolesławiec uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego na Uroczystość upamiętniającą 99 rocznicę odzyskania niepodległości, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 r. w Bolesławcu.

 • Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego

  Rada Powiatu Wieruszowskiego w dniu 8 listopada br., uchwałą Nr XXXVIII/212/2017 w dowód uznania zaangażowania na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej powiatu wieruszowskiego, nadała Panu Jerzemu Ajtnerowi tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”.

Script logo StudioStrona.pl