Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • 23 luty 2018r. kolejne bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 23.02.2018r. w godz.  9:00 – 11:30   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

  • Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych

   Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Aktualności

RSS
 • Bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

  Przypominamy o prowadzeniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie (ul. Ludwika Waryńskiego 15, sala Klubu Pracy). bezpłatnych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

  W listopadzie konsultacje prowadzane będą dniach 7 i 28 l. w godz. 12:00-14:30.

 • OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

  Na podstawie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr LIV/267/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017r.”

 • Powiat Wieruszowski na Festiwalu w Tokio

  Dotarła do nas miła wiadomość, że mieszkańcy Tokio za sprawą organizowanego już po raz siódmy Festiwalu Polskiego mieli okazję poznać nasz produkt turystyczny ,,Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem’’.

 • IV edycja programu edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’ - zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach!

  Powiat Wieruszowski otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY” – IV edycja. Zadanie realizowane będzie do 30 listopada br. . 

  W ramach programu zostaną przeprowadzone dwa konkursy o tematyce ekologicznej skierowane do uczniów szkół z terenu powiatu wieruszowskiego.

 • Spotkanie ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Bolesławieckiej

  Zapowiadane wcześniej spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Bolesławieckiej w Wieruszowie odbyło się 20 października br. w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

 • Otwarcie 8. trasy orienteeringowej

  Oficjalne poszerzenie produktu turystycznego Powiatu Wieruszowskiego pn. ,,Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem’’ o kolejną – ósmą trasę orienteeringową odbyło się 22 października w Starym Ochędzynie przy pomniku Powstańca Styczniowego, gdzie usytuowane jest wejście na nową trasę.

 • Odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

  Jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego obchodziły 20 października br. pary małżeńskie z terenu gminy Lututów oraz Czastary.

  Z tej okazji zorganizowano w gminach podniosłe spotkania z jubilatami, podczas których wójtowie dokonali uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • XXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm. ), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 października 2016r. (piątek) o godz. 1400  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:
  XXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Script logo StudioStrona.pl