Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

„Śladami Św. Wojciecha”

Szlak rowerowy „Śladami Św. Wojciecha” to znakowany na niebiesko szlak tworzący pętle o długości 20,9 km. Wiedzie z północnych obrzeży Wieruszowa m.in. przez Mirków, Lubczynę  i  Cieszęcin. W Cieszęcinie stoi zabytkowy kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha z 1789r. – diecezjalne sanktuarium św. Wojciecha dla diecezji kaliskiej. W 1995r. umieszczono tu relikwie św. Wojciecha sprowadzone z Gniezna.
We wsi Lubczyna najcenniejszym zabytkiem jest dawny zespół dworski Sczanieckich, którego dominantę stanowi neoklasycystyczny dwór z 1913r. z tarasami od wschodu
i północy, kryty dachem łamanym facjatkami a pełniący obecnie funkcje ośrodka łowieckiego. Dwór otacza zabytkowy park o powierzchni 4,7 ha a w pobliżu stoją: dawna gorzelnia, 2 obory, spichlerz zbożowy, 2 stodoły oraz 3 dawne czworaki – murowane, wzniesione podobnie jak dwór w 1 poł. XXw.
Będąc w Wyszanowie warto również zobaczyć neoromański kościół p.w. Św. Michała, wzniesiony w 1842r. Uwagę zwraca jego kwadratowa wieża, a we wnętrzu –fragmenty wyposażenia pochodzące z poprzedniego, drewnianego kościoła 1715r.-późnogotycka rzeźba Św. Barbary z ok.1510r. oraz trzy ołtarze, chrzcielnica; a także późnobarokowy prospekt organowy z 2 poł. XVIII. Na ścianach kruchty wiszą pamiątkowe tablice: pierwsza upamiętnia 30 parafian poległych w latach 1914016, druga-konsekracje kościoła po odnowieniu w 1969r.
We wrześniu 1939r. Wyszanów i Torzeniec zostały spalone przez Niemców
w odwecie za rzekome ostrzelanie oddziałów Wehrmachtu, które w rzeczywistości … ostrzelały się wzajemnie. W Wyszanowie stoi pomnik projektu Adolfa Nowaczyka wzniesiony w 1971r. w miejscu egzekucji mieszkańców wsi Wyszanów, Mikorzyn
i Torzeniec., dokonanej przez Niemców w początkach września 1939r.

Script logo StudioStrona.pl