Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

„Nad Prosnę”

Szlak „Nad Prosnę” to znakowany na żółto szlak rowerowy w postać pętli o długości 12,2 km. Wiedzie m.in. obok zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Rocha, pozostałości wielkiego grodziska w Kuźnicy Skakawskiej oraz ruin zamku w Wieruszowie.

Dawny kościół i klasztor Paulinów – barokowy zespół klasztorny, na który składają się: murowany kościół p.w. Ducha Świętego z 1676r., jednonawowy z węższym prezbiterium, z 2 wieżami od frontu i 2 kaplicami po bokach oraz barokowym wyposażeniem wnętrza z 2 poł. XVII w,: oraz murowany, piętrowy klasztor, wzniesiony ok. 1676 r. na planie prostokąta, z wirydarzem po środku.

W Kuźnicy Skakawskiej stoi zabytkowy, drewniany kościół p.w. św. Rocha wzniesiony w 1744r. Jest to świątynia jednonawowa, kryta gontem, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie, przy którym od północy dobudowano zakrystie i przedsionek (1875). We wnętrzu kościoła znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z 1 poł. XVII w., 4 barokowe rzeźby na belce tęczowej oraz-prawdopodobnie XIX - wieczna –polichromia.

Script logo StudioStrona.pl