Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

„Do rezerwatu Długosz Królewski”

Szlak „Do Rezerwatu Długosz Królewski” to oznaczony na czarno szlak łączący Węglewice i Biedaszki, o łącznej długości 4,5 km. We wsi Węglowice położonej wśród rozległych borów sosnowych warto zobaczyć klasycystyczny pałac wzniesiony na [przełomie XIX i XX wieku. Obok pałacu, będącego niegdyś siedzibą strażnicy granicznej a obecnie należącym do miejscowego nadleśnictwa, rozciąga się park w którym pośród starodrzewu rosną 2 klony pospolite o obwodach 360 i 300 cm oraz dąb szypułkowy o obwodzie 420 cm. Ponadto zachęcamy do zwiedzania drewnianego kościoła pw. Św. Trójcy wzniesionego w latach 1808-10 jednonawowego z wieżą i prezbiterium węższym od nawy, zamkniętym wielobocznie, krytego gontem, przebudowanego w 1933 roku. We wnętrzu świątyni uwagę zwraca ciekawa polichromia z 1933 roku oraz obraz Przemienienia Pańskiego z XIX w. Będący celem pielgrzymek okolicznych mieszkańców.

W kompleksie leśnym 1,5 km od centrum wsi utworzono rezerwat przyrody „ Długosz Królewski w Węglowicach”, którym rośnie bardzo rzadki i dlatego podlegający ścisłej ochronie długosz królewski – największa i najpiękniejsza paproć występująca na ziemiach polskich. Jej liście osiągają 1,5 m długości.

Script logo StudioStrona.pl