Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...

Aktualności

 • Zmiana godzin pracy urzędu

  Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Wieruszowie w okresie od 4.07.2016 do 31.08.2016 zmienia godziny urzędowania. Urząd czynny będzie w tym okresie od godz.7 00 – do 15 00. Wydział komunikacji będzie funkcjonował w godzinach 7.00 - 14.45

 • Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne 2016 w Czastarach

 • XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  W dniu 24 sierpnia br. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni przyjęli uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

 • XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

  OK-BR.0002.8.2016    
  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 24 sierpnia 2016r. (środa) o godz.1300 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
  w Wieruszowie odbędzie się:

  XXII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • O G Ł O S Z E N I E o wykazie nieruchomości do sprzedaży

  Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7  w dniu  17 sierpnia 2016 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie na okres 21 dni:

   

 • ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków OBRĘB 05 Kowalówka, składającego się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej.

  Starosta Wieruszowski zawiadamia, że w lokalu nr 9a w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w terminie od 5.09.2016 r. do 23.09.2016 r., w godzinach od 900 do 1430, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego OBRĘB 05 Kowalówka położonego w jednostce ewidencyjnej WIERUSZOW, składającego się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych.

 • ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. przedłuża przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie”

  Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

 • Losowanie nagród w ramach programu PL 13

  3. sierpnia br. odbyło się publiczne losowanie nagród dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego, którzy wzięli udział w badaniach profilaktycznych przeprowadzonych w ramach ,,Kompleksowego programu zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego’’.

Script logo StudioStrona.pl